Kunst van het geven

Periodiek schenken

Met een periodieke schenking hebt u gemak en optimaal fiscaal voordeel. Per 1 januari 2012 is de Geefwet in werking getreden waardoor u nog voordeliger kunt schenken.

Wanneer u de Stichting Shantyfestival Smallingerland fiscaal optimaal en structureel wilt steunen, kunt u kiezen voor een periodieke schenking.

De voordelen zijn:

•U krijgt een deel van uw gift terug van de fiscus. Dit biedt u de mogelijkheid een hoger bedrag aan het Cultuurfonds te schenken terwijl uw netto donatie gelijk blijft. Deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 

•De schenking wordt gedaan in gelijke periodieke uitkeringen gedurende tenminste vijf jaar. U steunt hiermee het Cultuurfonds structureel.

•U kunt kiezen aan welk deel van ons werkterrein u uw gift ten goede wilt laten komen. In overleg kan ook gekozen worden voor een specifieke doelstelling.

•Vanaf 1 januari 2014 kan een gever periodieke schenkingen aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)  ook vastleggen met een onderhandse schenkingsovereenkomst. Om voor aftrekbaarheid in aanmerking te komen dient de schenking voor vijf jaar of langer te worden vastgelegd. Het Cultuurfonds adviseert bij periodieke schenkingen vanaf € 5.000 per jaar een schenking bij notariële akte.  Neem voor meer informatie over periodieke schenking contact met ons op.

Bedrijfsgiften

Bedrijven hebben de mogelijkheid hun giften te verrekenen binnen de vennootschapsbelasting. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht. Bedrijven die hun gift een specifieke bestemming willen geven kunnen uiteraard met ons contact opnemen.


Geen schenkbelasting

Vanwege de culturele ANBI-status zijn schenkingen aan de Stichting Shantyfestival Smallingerland geheel vrijgesteld van schenkbelasting. Dankzij deze fiscale vrijstelling kan uw schenking geheel ten goede komen aan de activiteiten die de Stichting Shantyfestival Smallingerland.


Schenken


    P
eriodiek schenken


FinancienDe Stichting Shantyfestival Smallingerland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60404035


Stichting Shantyfestival Smallingerland is erkend als culturele ANBI.


Bij een gift of sponsorbijdrage kan u gebruik maken van de fiscale voordelen van de Geefwet.