ANBI

Wie zijn wij


Jaren geleden was het vanzelfsprekend dat er in    Drachten jaarlijks een groot en succesvol shantyfestival werd georganiseerd door de winkeliersvereniging H en I


Helaas stopte H en I om haar vigerende redenen hiermee.

In 2012 hebben de Peijesjongers de organisatie op zich genomen. Daarin werden zij  trouwens bij de uitvoering voortreffelijk ondersteund door de beide andere koren in Smallingerland.

Vorig jaar in 2013 is in het kader van het Skûtsjejier in september een zeer succesvol groot festival georganiseerd.


De drie shantykoren in de gemeente Smallingerland hebben nu de handen ineen geslagen en gezamenlijk de Stichting Shantyfestival Smallingerland opgericht.


In deze stichting zitten vertegenwoordigers van de drie koren:

.Brégesjongers uit Opeinde

.Peijesjongers uit Drachten

.Piipegaeltje Sjongers uit Rottevalle


Binnen de stichting kennen we een bestuur én een uitvoeringscommissie. Beiden bestaan uit vertegenwoordigers van de drie koren.Doel van de stichting


De stichting wil tweejaarlijks een groot shantyfestival in Smallingerland  organiseren. Dit festival bestaat dan uit twee delen:

.het festival in het centrum van Drachten met deelname van een 12-tal koren

.voorafgaande daaraan afwisselend in de dorpen een extra bijeenkomst waaraan de drie koren

deelnemen  (in 2014 op 20-09 tijdens de dorpsfeesten te Opeinde)


De stichtingsvorm is gekozen om daarmee:

.het financiële  risico niet op één koor te laten drukken

.het mogelijk te maken meerdere festivals te organiseren

.de samenwerking tussen de drie koren ook structureel vast te leggenSchenkenDe Stichting Shantyfestival Smallingerland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60404035


Stichting Shantyfestival Smallingerland is erkend als culturele ANBI.


Bij een gift of sponsorbijdrage kan u gebruik maken van de fiscale voordelen van de Geefwet.